Dịch vụ Nổi bật

vai trò của luật sư trong vụ án hình sự thủ tục ly hôn đơn phương Netlaw 1
1 2 3

Doanh nghiệp

Bộ Tư pháp lý giải về "bội thực" kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý

Bộ Tư pháp lý giải về "bội thực" kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý

Hiện nay, Bộ Tư pháp yêu cầu các Bộ, ngành xây dựng quá nhiều loại Kế hoạch nhưng không có cơ sở pháp lý về việc xây dựng Kế hoạch này, như Kế hoạch về quản lý xử lý vi phạm hành chính hàng năm. Một số loại Kế hoạch có nội dung trùng lặp (Kế hoạch theo...

Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV

Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV

Công ty của bạn đang là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu các thành viên muốn rút vốn khỏi Công ty và chuyển nhượng phần vốn góp đó cho một người, bạn cần tiến hành thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 2TV trở lên thành Công ty TNHH 1TV. 1. Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký...

Thành lập Công ty TNHH một thành viên

Thành lập Công ty TNHH một thành viên

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Đây là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều...

Abc 2

test cập nhật

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là loại hình công ty đơn giản, gọn nhẹ, chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh...

Thành lập Công ty hợp danh

Thành lập Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Đây là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều...

Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên

Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên

Bạn đang là Chủ sở hữu của một Công ty TNHH một thành giờ có cá nhân/tổ chức muốn tham gia góp vốn vào Công ty của bạn, khi bạn nhận vốn góp từ người khác bạn sẽ phải chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV trở lên.  1. Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ...

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH

Luật doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần có tối thiểu 03 cổ đông, vậy trong trường hợp một cổ đông muốn rút vốn bạn sẽ giải quyết thế nào ? Theo Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các phương thức để chuyển đổi từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH hai thành viên trở...

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây: - Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm...

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3